W sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy
Dzierzgoń.


Data uchwały:
2017-05-17

Numer uchwały:
XXVIII/230/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.