W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Budziszu,
gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/217/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.