W sprawie:
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń


Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/216/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia.