W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/210/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.