Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.782 ), Burmistrz Dzierzgonia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.