W sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji do I klas publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.


Data uchwały:
2017-02-08

Numer uchwały:
XXV/206/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.