W sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Data uchwały:
2017-02-08

Numer uchwały:
XXV/205/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.