W sprawie:
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń


Data uchwały:
2017-02-08

Numer uchwały:
XXV/204/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.