W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Data uchwały:
2017-02-08

Numer uchwały:
XXV/203/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.