Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia o ustnym II przetargu (licytacji) na sprzedaż pojazdów stanowiących mienie ruchome Gminy Dzierzgoń.