Uchwała Nr 020/g316/D/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 styczni 2017 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanwego defizytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskie w Dzierzgoniu na 2017 rok.

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Dzierzgoń na lata: 2017-2021 wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.