W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy

Data uchwały:
2015-02-05

Numer uchwały:
IV/29/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.