Zarząd Osiedla Nr 2 w Dzierzgoniu:

Przewodniczący: Siatkowski Andrzej
Zastępca Przewodniczącego: Orchowska Bożena

Adres email: osiedle.dzierzgon_2@dzierzgon.pl

Zarząd Osiedla:
1. Gostumski Stanisław 
2. Kuciński Zbigniew 
3. Lipińska Janina 
4. Sikora Krystyna