W sprawie:
Uchwała Nr 009/g316/D/III/15 Składu Orzekającego RIO w Gdański z dn. 23.01.2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Dzierzgoń na lata: 2015-2019 wynikających i zaciągniętych zobowiązań.

Data uchwały:
2015-01-23

Numer uchwały:
009/g/316/D/III/15

Podjęta przez:
Regionalna Izba Obracunkowa w Gdańsku

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-02