Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego "Kontynuacja wydobycia kruszyw naturalnego ze złożA ANKAMATY na części dz. nr 70/1 obręb Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie"