Nr karty USC.5351.04.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: nadanie dziecku nazwiska męża matki

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste matki dziecka oraz jej męża /do wglądu/,

  • Osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie (jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego)

Podstawa prawna

- art. 18 i 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje


Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składa osobiście matka dziecka oraz jej mąż przed wybranym kierownikiem USC bądź jego zastępcą. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Sposób załatwienia – wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki

Wniosek do pobrania

USC-1, USC-2

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun