Zakończył się etap weryfikacji wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Dzierzgoń. Czas więc przystąpić do głosowania na jeden z siedmiu projektów z obrębu miasta Dzierzgonia. Głosować można od 01.03.2016 r. do 16.03.2016 r.

Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Okręgu Dzierzgoń, którzy w trakcie głosowania ukończyli 18 lat oraz posiadają ponadto czynne prawo wyborcze w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 21 poz. 112 z pózn. zm.) i są umieszczone w spisie wyborców.

Każdy, kto zechce wziąć udział w głosowaniu, swój głos będzie mógł oddać w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu przy pomocy karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Istnieje także możliwość oddania głosu przez internet pod linkiem: https://bo.dzierzgon.pl/index.php

Pamiętaj, masz TYLKO JEDEN GŁOS, więc wykorzystaj go dobrze!

W okręgach Jasna, Jeziorno oraz Stanowo złożono po jednym wniosku (spełniającym wymogi formalne), które ze względu na brak konkurencji przeszły bez potrzeby głosowania do kolejnego etapu realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie projekty dostępne są na stronie bip.dzierzgon.pl pod linkiem: http://bip.dzierzgon.pl/?c=299

Więcej informacji dotyczących glosowania przy pomocy papierowych kart uzyskają Państwo w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu u Pani Magdy Chwesiuk oraz pod nr tel. 55 276 25 01 (20)
Szczegółowych informacji na temat oddawania głosów w wersji elektronicznej mogą Państwo uzyskać u Pana Grzegorza Chmielewskiego osobiście w UM w Dzierzgoniu lub pod nr tel. 55 276 25 01 (22)