Wniosek nr 7 - Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe