W sprawie:
o zmianie uchwały Nr XXX/309/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.


Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XI/101/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-26