W sprawie:
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.


Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/80/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.