W sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-11-23

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 248/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-23