W sprawie:
\powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej.

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 203/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 203/2015