W sprawie:
\zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

Data uchwały:
2015-09-04

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 185/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 185/2015