W sprawie:
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2014 rok

Data uchwały:
2015-03-24

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 59/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-24