Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń

CPV:
90 50 00 00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony - Usługi

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
01.11.2015r – 31.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-10-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
15.000 PLN

Uwagi:
Znak sprawy RTI.271.39.2015

Firmy uczestniczące