Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi osiedlowej zlokalizowanej w miejscowości Pachoły, na działce nr 4/7 obręb Pachoły, gmina Dzierzgoń

CPV:
45 23 31 42-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
do 12.12.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-10-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
10.000 PLN

Uwagi:
Znak sprawy RTI.271.38.2015

Firmy uczestniczące