W sprawie:
powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Data uchwały:
2015-08-10

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 160/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-10