W sprawie:
powołania Komisji Przetargowej

Data uchwały:
2015-07-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 148/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-30