W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia odbioru końcowego ostatecznego oraz przeglądu gwarancyjnego obiektu

Data uchwały:
2015-07-21

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 140/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-21