W sprawie:
przyjęcia planu kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy oraz w stowarzyszeniach na rok 2015.

Data uchwały:
2015-05-27

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 105/2015


Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-27