Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu do zatrudnienia na stanowisku POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH I PROWADZENIA SPRAW ALKOHOLOWYCH wybrana została Pani Alicja Podlewskazamieszkała w Sztumie.

Uzasadnienie wyboru albo nierozstrzygnięcia naboru:
Spośród kandydatów, którzy złożyli swoje oferty, Pani Alicja Podlewska uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu zagadnień wymienionych w ogłoszeniu. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz niezbędne kwalifikacje do pracy na przedmiotowym stanowisku.

Dzierzgoń, 2015.05.27