OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28 października 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Minięta, gmina Dzierzgoń.

Położenie nieruchomości -  Minięta, gmina Dzierzgoń