W sprawie:
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Data uchwały:
2015-03-24

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 62/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-24