ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Dzierzgonia

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684)

Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb  przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

13 października 2019 r. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu od dnia 23 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, I piętro, pokój 17, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Dzierzgonia

/-/ Jolanta Szewczun