OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 20 sierpnia 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ankamaty, gmina Dzierzgoń.