1.Dzierzgońskie Stowarzyszenie Oświatowe
Ul. Zawadzkiego 38 A, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-56-74
REGON: 361050018
Pielak Adrianna- prezes, Władysław Szewczun- wiceprezes zarządu

2.Stowarzyszenie Mieszkańców Jasnej i okolic
Jasna 17, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-224-89-06
REGON: 221592363
Marek Skucha – Prezes , Sokołowska Ewa- Zastępca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenie „ Kraśkowe  Podwórko”
Ul. Słowackiego 3/4 , 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-32-73
REGON: 222038717
Jan Wójcik – Prezes , Anna Oryl – Zastępca Prezesa

3.Stowarzyszenie „Moja Wieś Mój Dom”
Stanowo, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-28-59
REGON: 222017684
Goździkowska Barbara- Prezes , Żołądź Katarzyna - Zastępca

4.Stowarzyszenie Mieszkańców Nowin i Nowca
Nowiec 6, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-224-00-46
REGON: 221244366
Anna Kopacz – prezes , Anna Jaszewska- członek zarządu

5.Osiedlowe Stowarzyszenie w Jasnej
Jasna, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-19-08
REGON: 221943006
Rohde Aneta- Prezes Zarządu, Golędzik Katarzyna- Skarbnik

6.Stowarzyszenie „Razem dla Ankamat”
Ankamaty 3/5, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-224-46-24
REGON: 221492970
Marek Sikora – Prezes , Banasiak Bogumiła- Skarbnik
Stowarzyszenie „Razem dla Bruku”
Bruk 1A, 82-44 Dzierzgoń
NIP: 579-223-45-48
REGON: 221187310
Karolina Skowrońska – Prezes Zarządu, Ewa Siecińska- Zastępca Prezesa Zarządu

7.Stowarzyszenie Sołectwa Morany
Morany 18, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-224-00-17
REGON: 221244350 
Dziubczyk Ewelina – Prezes Zarządu, Zdrojewska Ewa- Zastępca Prezesa Zarządu

8.Stowarzyszenie Mieszkańców Tywęzy
Tywęzy 16, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-53-55
REGON: 360663316
Nowicka Marta Joanna- prezes , Danuta Mejer- skarbnik

9.Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich
Ul. Przemysłowa 5F/38, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-54-44
REGON: 360797258
Maria Cydejko – Prezes, Danuta Abrewczyńska – Zastępca Prezesa

10.Stowarzyszenie Gospodarstw  Gościnnych Pomezania
Ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-199-53-34
REGON: 170397356
Jolanta Szewczun - prezes, Grzybowska Grażyna- skarbnik

11.Nadwiślańska Fundacja Rozwoju
Ul. Słowackiego 3/4, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-52-72
REGON: 360619433
Marek Sobociński- prezes

12.Energii odnawialnej i technik informacyjnych
Ul. Słowackiego 3, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-220-95-04
REGON: 220932644
Jolanta Szewczun- prezes, Hoppe Beata- członek zarządu

13. Stowarzyszenie Nasze Jeziorno
Jeziorno 7/2, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-10-44
REGON: 221839852
Bończoszek Teresa - prezes, Jarzembińska,  Małgorzata-zastępca prezesa zarządu

14. Stowarzyszenie Forum Żuławskich Dziewczyn
Żuławka Sztumska 30, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-220-94-44
REGON: 220932667
Barbara Job – Prezes Zarządu, Iwona Pawłowska – Zastępca Prezesa Zarządu

15. Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Minieta
Minięta 13, 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-225-60-99
REGON: 361553890
Krzywdzińska Beata – Prezes, Danuta Dubicka – Skarbnik

16. Stowarzyszenie „Już Jesteśmy”
Bągart 17,82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-226-02-38
REGON: 365714225
Donata Szutko – Prezes Zarządu

17. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Czas na Siebie
Ul. Wojska Polskiego 3/4 82-440 Dzierzgoń
NIP: 579-221-24-17
REGON: 220979143
Danuta Wójcik - Prezes Zarządu
Elżbieta Orłowska - Sekretarz
Zofia Kleina Wilewska - Skarbnik
Mirosława Stasiak- Zastępca Pprezesa Zarządu

18. Stowarzyszenie NORWID
Ul. Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń
Ewa Nazarewicz – Prezes, Jarosław Drwięga - Wiceprezes