OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.