Lista zadań podlegających konsultacjom zlokalizowanych w Okręgu nr 3 Osiedle Jeziorno