Od 18 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji zbiórek publicznych. Określone są one w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 498) oraz w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 833).