ustawa zmieniająca - amp. UCHWAŁA NR XX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dzierzgoń.