ustawa zmieniająca - amp. UCHWAŁA NR XXV/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń