Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Remont zewnętrznej połaci dachu w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Tytuł projektu: Dzierzgoń, bhudynek byłego klasztoru ojców reformatorów - obecna siedziba Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Parafii Grekokatolickiej (XVIII w.): remont dachu nad siedzibą DOK - etap II
Wartość całkowita: 241 667,88 zł
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł
Termin zakończenia realizacji: 30.11.2017 r.

 

Celem zadania jest zachowanie trwałości dziedzictwa kulturowego - XVIII w. budynku poklasztornego będącego siedzibą Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury oraz Parafii Grekokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego realizowane poprzez remont zewnętrznych połaci dachu będącego uzupełnieniem wcześniejszych prac remontu wewnętrznych połaci dachu nad siedzibą DOK (remont dachu - etap I) oraz wcześniejszych prac Parafii (w ramach których część dachu została przez Parafię wyremontowana), dzięki czemu zostanie zachowany i utrwalony cenny, zabytkowy charakter budynku.