W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonyc do sprzedaży

Data uchwały:
2015-02-04

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 35/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-04