W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 32/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-29