W sprawie:
zmiany nazwy Osiedla im. Janka Krasickiego na Osiedla im. Ignacego Krasickiego.

Data uchwały:
2017-05-17

Numer uchwały:
XXVIII/228/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.