Marta Budzińska - Dyrektor MOPS w Dzierzgoniu -  oświadczenie majątkowe za 2016 r.