Sławomir Erber - Dyrektor SP w Dzierzgoniu - oświadczenie majątkowe za 2016 r.