Wioletta Fil - Członek Zarządu RTI  - oświadczenie majątkowe za 2016 r.