Halina Redlin - Urząd Miejski w Dzierzgoniu - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 r.