W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/209/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.